Jégmotor alapkiírás

Szeretnénk megosztani a nagyközönséggel a hivatalos versenykiírásunkat, hogy mindenki biztos lehessen az elkövetkező rendezvények etikájában, életképességében, komolyságában. MINDENKÉPPEN szándékunk, hogy egyértelmű legyen : a MAMS (Magyar Motorsport Szövetség) által elfogadott rendszerben üzemelünk, és NEM veszünk részt semmiféle szabálytalanságban.

Jégmotor ALAPKIÍRÁS

1. A Debreceni Motocross Klub 2010 évre a tömegsport területén kiírja a Meghívásos Jégmotor Kupa sorozatot az alábbi osztályokban:

 • Scooter kiemelt
 • Scooter nyílt
 • Motocross
 • Quad
 • Pit bike
 • Salakmotor

1.2. A sorozat rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzata (Sportkódex) és annak salakmotorozásra érvényes mellékletei, a jelen alapkiírás és az egyes versenyek versenykiírásainak előírásai szerint bonyolódnak

1.3. A sorozat fordulói épített jégpályákon, rendelkezők felelősségével kijelölt, az egyes versenyek zsűri elnökei és vezetőbírói által ellenőrzött és átvett versenypályákon rendezhetők meg.

1.4. A sorozat versenyeinek lehetséges helyszínei: Berettyóújfalu, Debrecen, Miskolc, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Budapest, Pécs, Zalaegerszeg

A kupa 6 fordulóra kerül kiírásra. Az egyes fordulók időpontját és helyszínét a rendező bejelentése alapján a MAMS versenynaptára tartalmazza.

A kupa sorozat versenyeinek rendezői az egyes versenyekről versenykiírást készíteni és azt a versenytervezett időpontja előtt minimum 15 nappal a verseny bejelentésével együtt jóváhagyásra a MAMS titkárságra benyújtani kötelesek

Versenykiírásnak tartalmaznia kell:

 • A verseny nevét, időpontját, helyszínét
 • A rendező pontos nevét, címét, telefon és fax számát, e-mail címét.
 • A versenytitkár nevét, telefon és fax számát.
 • A verseny tisztségviselőit (zsűri elnök, vezetőbíró, versenyigazgató, technikai vezető)
 • A hivatalos hirdetőtábla helyét
 • A verseny géposztályait és időtervét
 • A verseny lebonyolítási szisztémáját
 • A versenydíjak felsorolását

A zsűri elnököt a MAMS Felügyelői Kollégiuma, a vezetőbírót a MAMS Sportbírói Kollégiuma jelöli ki a versenyekre. Egyéb tisztségviselőket a rendező kérheti fel a feladat ellátására. Sportbírói feladatot csak megfelelően képzett, pályaversenyzés (salakmotor) szakágra érvényes sportbírói igazolvánnyal rendelkező személy végezhet. A tisztségviselők listáját a rendező a zsűri elnöknek a verseny megkezdése (az első adminisztratív ellenőrzés) előtt köteles átadni.

2. Versenyzők

A sorozat rendezvényein indulhatnak azok a versenyzők, akik bármely szakágra érvényes I, N licenccel, C, vagy D licenccel rendelkeznek, és akiknek nevezését a rendező elfogadta. C licenc igénylésére és D licenc váltására a helyszínen is, a MAMS Általános Sportszabályzat vonatkozó előírásai szerint lehetőség van. Az egyes versenyeken a versenyzők startszámait a rendező határozza meg.

3. Műszaki Követelmények

3.1. Általános műszaki előírások:

17 coll fölötti kerekeket burkolattal kell ellátni, mely a kerék tengelye alá kell érjen radiálisan és oldal irányba a gumiköpeny aljáig fednie kell a kereket. A szögek maximálisan 25mm-re állhatnak ki a gumiköpenyből kerékmérettől függetlenül kivéve a Quad- és a Pitbike kategóriának, ahol 15mm lehet maximálisan.

A versenyzők öltözete:

A verseny résztvevőinek teljes páncélzattal, térd- és könyökvédővel ellátott motocross, vagy gyorsasági versenyruházat kötelező. Bőrből készült ruházat ajánlott.

3.2. A gépátvételt végző vezető technikai ellenőrnek mindenkori joga:

A versenyengedély megtagadása, a motorkerékpár versenyzésre alkalmatlannak nyilvánítása.

Minden géposztály részére kizárólag adalékmentes ólommentes üzemanyag használható, kivéve a metanollal működő salakmotorokat.

Kategóriák előírásai

Scooter kiemelt:

Korhatárra való tekintet nélküli indulókkal, váltós és automata rendszerű, jégmotorozásra felkészített, maximálisan 90ccm-es motorok vehetnek részt. Első és hátsó kerék mérete minimálisan 10 coll, maximálisan 15coll. Rajtszám szín tetszőleges, de jól elkülöníthetőnek kell lennie a háttérnek és a számnak. Három helyen kell feltüntetni a rajtszámot jól látható módon, ezek a helyek az első rajtszámtábla és a két oldalsó. Hátszám nem kötelező

Scooter nyílt:

Automata rendszerű jégmotorozásra felkészített motorokkal lehet indulni. Első kerék méret 10-15 coll, a hátsó 10-15 coll átmérőjű lehet, a hengerűrtartalom 70ccm lehet maximum. Rajtszám színek, fekete alapon fehér rajtszám. Három helyen kell feltüntetni a rajtszámot jól látható módon, ezek a helyek az első rajtszámtábla és a két oldalsó. Hátszám nem kötelező.

Motocross:

Amennyiben a versenyre minimálisan 8 versenyző Motocross kategóriában nevezést ad le, a kategória futamai önállóan rendezendők meg. Egyéb esetben a versenyzőket a Scooter kiemelt kategóriába kell besorolni. Maximálisan 90 cm3-es Motocross motorokkal lehet nevezni. Rajtszám színek, fehér alapon fekete rajtszám. Három helyen kell feltüntetni a rajtszámot jól látható módon, ezek a helyek az első rajtszámtábla és a két oldalsó. Hátszám nem kötelező.

Quad:

A kerékméret nem kötött. A motorblokk hengerűrtartalma 650cc lehet maximálisan. Korhatárra való tekintet nélkül lehet nevezni. Rajtszám színek, sárga alapon fekete szám. Három helyen kell feltüntetni a rajtszámot jól látható módon, ezek a helyek az első rajtszámtábla és a két oldalsó. Hátszám nem kötelező.

Pitbike:

Kizárólag négyütemű, horizontális henger elhelyezkedésű motorok lehetnek. Kerékméret elöl maximum 14 coll átmérőjű, de minimum 10 coll átmérőjű lehet. Hátsó kerékméret maximum 12 coll, de minimum 10 coll átmérőjűnek kell lennie.

Salakmotor:

500ccm géposztály. Védőburkolattal ellátott salakmotorokkal – álló és fekvőhengeres metanol üzemű versenymotorok -, 14 életévét betöltött versenyzőknek lehet nevezni ebbe a kategóriába. A gépátvétel során a technikai vezetőnek kötelessége a beindított, járó motorok „slusszkapcsolójának” megfelelő működését ellenőrizni.

5. Versenypályák

A pályák vonalvezetése:

A jégmotor versenypálya önmagába visszatérő minimálisan 100 méter hosszúságú minimum 10 cm-es jégtakaróval borított útfelületű körpálya, melynek szélessége átlagban 6 méter. A Quad és Pitbike kategóriák számára a pálya vonalvezetése ovális alakú, míg a többi kategóriának a pálya méretitől függően a rendező eltérő ívű pályát is kiszabhat. A pályát úgy kell kialakítani, hogy 6 versenyző egyidejű indulását lehetővé tegye. Scooter kategóriák számára a startot lehetőleg úgy kell megjelölni, hogy a pálya nyomvonalán kívül eső egyenes szakasz közepén legyen, így elkerülhető a rajthelyek állapotának különbsége, a leintés a pálya vonalvezetéséhez tartozó egyenes közepén kijelölt vonalnál történik, így a versenyzők 4,5 kört teljesítenek.

6. A versenyek hivatalos személyei

 • Zsűri elnök
 • Vezetőbíró
 • Versenyigazgató
 • Vezető technikai ellenőr
 • Versenytitkár

A hivatalos személyek nevét a versenykiírásnak tartalmaznia kell.

7. Nevezés

7.1. A versenyző köteles a hivatalos Nevezési Ív kitöltésével nevezni.

A nevezési ívnek tartalmaznia kell a versenyző és a motorkerékpár adataira vonatkozó rovatokat. (név, lakcím, egyesület, licenc szám, a motor gyártmánya, típusa, kategóriája, stb.) A nevezési ív szabadon sokszorosítható.

7.2. Nevezési határidő a verseny napján és helyszínén, versenykiírás szerinti időben

7.3. Nevezési díj a Jégmotor kupasorozat esetében 1000.Ft - ettől az összegtől az adott versenykiírásban a rendező eltérhet. Maximális nevezési díj: 5000Ft. A Salakmotor kategória nevezése ingyenes.

8. Adminisztratív és Műszaki gépátvétel

8.1 Minden versenyző köteles a versenyek átvételén személyesen megjelenni, bemutatni motorkerékpárját, sisakját.

8.2 A versenyzők kötelesek a gépátvételen versenymotor-kerékpárjukon a részükre kiadott rajtszámot alkalmazni.

8.3 A hátszám NEM kötelező.

8.4 Az adminisztratív és műszaki gépátvétel helyét és pontos időbeosztását a rendező a versenykiírásban köteles nyilvánosságra hozni.

8.5 A versenyzőnek jogában áll maximum négy motort átvetetni, versenyen csak ezekkel állhat rajthoz.

9. Edzések

9.1 Az edzéseken csak a műszaki bizottság által megvizsgált és versenyzésre alkalmasnak minősített motorkerékpárokkal lehet részt venni.

10. Versenyek lebonyolítása, értékelése

Futamtábla:

A futamtábla minden alkalommal a versenyre nevezők létszámától függően kell kiírni. Ettől függ az alapszakaszban a futamok száma, és a startpozíció beosztása egyaránt. Lehetőleg törekedni kell arra, hogy minden induló minden másik induló ellen megméretessen.

Futamok:

Az alapszakaszban futamonként 4 versenyző áll starthoz, akik futamonként 4 kört tesznek meg a rajtceremóniától a leintésig. Az első 3 a második 2 a harmadik 1 és az utolsó 0 ponttal gyarapodik.

Rajtceremónia:

Miután a versenyzők mozdulatlanul elfoglalták start pozíciójukat a Vezetőbíró zöld jelzést ad – amennyiben a zöld lámpa nem biztosított jól láthatóan karfeltartással jelzi – ettől a pillanattól bármikor indulhat a startszalag. Zöld jelzés után startszalag érintés, a szalag indulása előtti rajt kizárással büntetendő.

Középdöntő:

Az alapszakasz után középdöntő következik, ahova a legjobb 8 versenyző jut tovább. A 2 középdöntőbe szétosztással jutnak a versenyzők, tehát az 1. 3. 5. 7. fog az első középdöntőben szerepelni, a többi versenyző a másodikban. Pontazonosság esetén a több jobb helyezés, illetve az egymással szemben elért jobb helyezést kell figyelembe venni.

Döntő:

A döntők startpozícióit a versenyzők önállóan, a versenyigazgató jelenlétében a depóban kijelölt helyen, az alapszakaszban elért helyezésük sorrendjében választják meg.

Futamok értékelése:

A vezetőbíró által az egyes futamokban megállapított befutás sorrendjében a versenyzők 3-2-1-0 pontot kapnak.

Napi értékelés:

A döntő döntőben kialakult eredmény az aznapi kupa végeredménye. A középdöntőben és döntőben szerzett pontok a kupasorozatba nem számítanak bele.

Kupasorozat értékelése:

A kupasorozat végeredményét az egyes kupák alapszakaszában gyűjtött pontok összessége alapján kell megállapítani

10.2 Futamtáv

A különböző kategóriák részére maximum 6, minimum 4 kör megtételével bonyolíthatóak a sorozat futamai. Az alapszakaszban a Pitbike és Quad kategóriákat 6 kör megtétele után intik le, a Scooter kategóriák 4 kört – amennyiben a pálya vonalvezetésén kívül eső rajthelybiztosított 4,5 kört futnak.

10.3 Rajtgép

A rajtgép kialakításának, minimum 4 fősnek kell lennie. A rajtbesorolás a versenykiírás alapján, illetve a középdöntőbe és döntőbe jutás alapján történik.

10.4 Hivatalos jelzések

A hivatalos jelzésekre használt zászlók mérete minimum 600x600 mm.

A jelzések jelentése:

Piros:

Állj! Kötelező mindenki számára.

Fekete és tábla a versenyző rajtszámával bemutatva:

Ki kell állnia a futamból.

Zöld:

A rajtbesorolás folyamata, felemelve:Tiszta a helyzet a start végrehajtásához.

Kockás zászló:

Leintés, a futam vége

10.5 Idegen segítség, pálya elhagyás

10.5.1 A MAMS salakmotorozásra vonatkozó szabályai alkalmazandók, de baleset megtörténtekor a pálya területén csak a hivatalos személy nyújthat segítséget, közreműködik a motor pályán kívülre vitelében.

10.5.2 Bukott, vagy balesetet okozó versenyzőről a versenyigazgató dönt. Nem minősül idegen segítségnek, ha a versenyzőhöz tartozó személyzet a külső depón kívül a pálya mentén ad információt, utasítást, táblás jelzést a versenyzőnek.

10.6 A pálya vonalának levágása tilos! Ha egy versenyző ezt elköveti, a büntetése kizárás az adott futamból. Szándékos csalás, sportszerűtlen szabályszegés esetén a vezetőbíró ennél súlyosabb büntetést is kiszabhat. Vétlen pályaelhagyás esetén a versenyző visszatérhet ugyanazon ponton, megfelelő körültekintéssel, a pályán haladókat nem akadályozva. Ha az akadályozás ténye megvalósul, ez szintén kizárással jár.

11. Versenyzők díjazása

12.1. A lebonyolított versenyeken kategóriánként az első három helyezettet tárgydíjazásban kell részesíteni. A rendezőnek jogában további díjakat is kiírni.

12.2. A díjkiosztó helyét, idejét, a versenyek díjazását a versenykiírásban kell közzétenni.

12.3. A díjkiosztón a díjazottaknak kötelező részt venni. A rendezőnél bejelentett távolmaradás indokolt esetben engedélyezhető.

12. Óvás, fellebbezés

Minden óvást, fellebbezést a MAMS Sportkódexében megfogalmazott eljárásnak megfelelően kell benyújtani.

12.1 Óvási díjak:

MAMS táblázata alapján

12.2 A versenymotor bontását maga után vonó technikai óvás esetében az óvó fél az alábbi kauciót köteles az óvási díjjal egy időben a rendezőnél letétbe helyezni:

 • 150 cm3 -ig 40.000.- Ft
 • 150 cm3 fölött 60.000.- Ft

Az óvás elfogadása esetén a kauciót az óvó félnek vissza kell fizetni. Az óvás elutasítása esetén a kauciót a megbontott motor versenyzőjének kell kifizetni a szerelési költségek fedezésére.

12.3. Üzemanyag ellen benyújtott óvás esetén az óvó fél 55.000.- kauciót köteles a rendezőnél letétbe helyezni, amely az üzemanyag elemzése költségeinek fedezetéül szolgál. Amennyiben az óvás megalapozottnak bizonyul, az óvó fél a letétbe helyezett kaució összegét teljes egészében visszakapja, és a költségeket a szabálytalan üzemanyagot alkalmazó versenyzőnek kell fedeznie.

13. Érvénybelépés

A jelen alapkiírás érvénybe lép 2010. január 01.-én. Az itt nem szabályozott kérdésekben az 1.2 pontban megnevezett szabályzatokat kell alkalmazni. Szabálytalanságok esetén, illetve vitásnak ítélt helyzetben a zsűri, futamok alatt történt eseményekről a vezetőbíró dönt. A kupa versenyeredményeinek, a versenyzők kupa pontjainak folyamatos nyilvántartását és a kupa összesített értékelését, a kupa díjazását a kiíró egyesület végzi.

Adorján Racing Robogó AKCIÓI:

Akciós árú eladó robogók akár garanciával is! KAPCSOLAT